Verzekerd

Lavooij Fotografie is verantwoordelijk voor een aantal zaken die betrekking hebben op het vliegen met een drone. Zo zijn er procedures opgesteld waaraan we ons nauwlettend moet houden.

Met een goede training en opleiding, voorbereiding en procedures zijn de risico’s tot het minimum beperkt maar omdat er gebruik wordt gemaakt van vernuftige drones met veel electronica, bestaat er een zeer geringe kans dat er wat misgaat. Wanneer zich dit onverhoopt voordoet, moet er – net als met het rijden met een auto – een goede verzekering zijn die de eventuele schade dekt. Ook dit is aan regels gebonden; de verzekering dient te voldoen aan de EU-verordening 785/2004.

Lavooij Fotografie heeft een geschikte verzekering die schade tot € 1.300.000 dekt en voldoet aan de EU-verordening. De dekking is wereldwijd (met uitzondering van een aantal landen waar we niet met een drone mogen of zullen vliegen).

Let's Fly...

Lavooij Fotografie / Lavooij Management BV © 2024. All rights reserved.